Sự Kiện Kinh Tế – 25.09.2020

Thông tin thị trường

.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

.

1. Tổng Số Người Tìm Việc – Pháp

  • Thời gian: 17:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: Trung bình
  • Tiền tệ ảnh hưởng: EUR
Ngày phát hànhThực tếDự báoTrước đó
25/09/20203,792.5K
26/08/20203,792.5K3,964.7K
27/07/20203,964.7K4,167.4K

2. Đơn Đặt Hàng Hóa Lâu Bền Lõi – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 19:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: EUR

Đơn Đặt Hàng Hóa Lâu Bền Lõi (Core Durable Goods Orders) đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị những đơn hàng mới đối với những hàng hóa được sản xuất có độ bền cao, ngoại trừ các hạng mục vận tải. Bởi vì các đơn hàng máy bay rất biến động, số lượng lõi mang đến tiêu chuẩn đo lường tốt hơn về xu hướng đặt hàng. Số liệu cao hơn biểu thị rằng hoạt động sản xuất gia tăng.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.

Ngày phát hànhThực tếDự báoTrước đó
25/09/2020 (Tháng 8)1.2%2.4%
26/08/2020 (Tháng 7)2.4%2.0%3.3%
27/07/2020 (Tháng 6)3.3%3.5%3.6%
Facebook Comments Box