Sự Kiện Kinh Tế – 23.09.2020

Sự kiện kinh tế

.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

.

1. Quyết Định Lãi Suất – New Zealand

 • Thời gian: 9:00 (giờ Việt Nam)
 • Tầm quan trọng: CAO
 • Tiền tệ ảnh hưởng: NZD

Thống đốc Ngân Hàng Dự Trữ New Zealand (RBNZ) quyết định đặt mức lãi suất sau khi bàn bạc với nhân viên cấp cao của ngân hàng và các cố vấn bên ngoài. Các nhà giao dịch theo dõi sự thay đổi lãi suất một cách chặt chẽ vì các lãi suất ngắn hạn là yếu tố chính trong việc định giá tiền tệ.

Lãi suất thực cao hơn dự báo mang tính tích cực/xu hướng tăng giá đối với đồng NZD, trong khi đó lãi suất thấp hơn dự báo tác động tiêu cực/xu hướng giảm giá đối với đồng NZD.

Ngày phát hànhThực tếDự báoTrước đó
23/09/20200.25%0.25%
12/08/20200.25%0.25%0.25%
24/06/20200.25%0.25%0.25%

2. Chỉ Số PMI Sản Xuất – Đức

 • Thời gian: 14:30 (giờ Việt Nam)
 • Tầm quan trọng: CAO
 • Tiền tệ ảnh hưởng: EUR

Chỉ Số Sản Xuất PMI (Quản Lý Sức Mua) của Đức đo lường mức độ hoạt động của các giám đốc mua hàng trong ngành sản xuất. Số liệu thực tế lớn hơn 50 biểu thị sự mở rộng trong ngành; số liệu thấp hơn biểu thị sự thu hẹp lại. Các nhà giao dịch dõi theo những cuộc khảo sát này một cách chặt chẽ vì các giám đốc mua hàng thường có quyền truy cập sớm tới các dữ liệu về hiệu suất hoạt động công ty của họ, đây có thể là một chỉ số hàng đầu của hiệu suất hoạt động nền kinh tế tổng thể.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng EUR, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng EUR.

Ngày phát hànhThực tếDự báoTrước đó
01/10/2020 (Tháng 9)
01/09/2020 (Tháng 8)52.252.551.0
03/08/2020 (Tháng 7)51.050.045.2

3. Chỉ Số PMI Dịch Vụ – Anh Quốc

 • Thời gian: 15:30 (giờ Việt Nam)
 • Tầm quan trọng: CAO
 • Tiền tệ ảnh hưởng: GBP

Chỉ Số Dịch Vụ PMI (Quản Lý Sức Mua) đo lường mức độ hoạt động của các giám đốc mua hàng trong ngành dịch vụ. Số liệu thực tế lớn hơn 50 biểu thị sự mở rộng trong ngành; số liệu thực tế thấp hơn 50 biểu thị sự thu hẹp lại. Các nhà giao dịch dõi theo những cuộc khảo sát này một cách chặt chẽ vì các giám đốc mua hàng thường có quyền truy cập sớm tới các dữ liệu về hiệu suất hoạt động công ty của họ, đây có thể là một chỉ số hàng đầu của hiệu suất hoạt động nền kinh tế tổng thể.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng GBP, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng GBP.

Ngày phát hànhThực tếDự báoTrước đó
05/10/2020 (Tháng 9)60.160.1
03/09/2020 (Tháng 8)58.860.156.5
05/08/2020 (Tháng 7)56.556.647.1

4. Dự Trữ Dầu Thô – Hoa Kỳ

 • Thời gian: 21:30 (giờ Việt Nam)
 • Tầm quan trọng: CAO
 • Tài sản ảnh hưởng: DẦU

Dự Trữ Dầu Thô của Cơ Quan Quản Lý Thông Tin Năng Lượng (EIA) đo lường sự thay đổi hàng tuần trong số thùng dầu thô thương mại được nắm giữ bởi các công ty Mỹ. Mức độ dự trữ ảnh hưởng tới giá sản phẩm dầu mỏ, điều này có thể có tác động lên lạm phát.

Ngày phát hànhThực tếDự báoTrước đó
23/09/2020-2.256M-4.389M
16/09/2020-4.389M1.271M2.032M
10/09/20202.032M-1.335M-9.362M

Facebook Comments Box